JUDEȚUL BACĂU

Pagina oficiala a Comunei Ghimeș-Făget/Gyimesbükk

Primăria
Consiliul Local
Comuna Ghimeș-Făget
Informații de interes public
Informații Utile
Urbanism
Asistență Socială
SVSU
Taxe și Impozite Locale
Proces verbal încheiat azi 20.02.2023 privind rezultatele obținute in urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.P.L. O.S. Ghimeş Făget R.A.
21 feb. 2023 în categoria Concursuri R.P.L.O.S. Ghimeș-Făget R.A.

Documente

Primăria
Consiliul Local
Comuna Ghimeș-Făget
Informații de interes public
Informații Utile
Urbanism
Asistență Socială
SVSU
Taxe și Impozite Locale
Alegeri
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
R.P.L. O.S. Ghimeș-Făget R.A.
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech